News Trending

Aaron van Erp expositie Club SOLO Breda 16 mei - 27 juni 2021

 View this email in your browser ENGLISH BELOW
SOLO 29

Aaron van Erp

16 mei - 27 juni

De schilderijen en tekeningen van Aaron van Erp (Veghel, 1978) lijken op losse scènes in een verhaal dat nooit af komt. Van Erp laat de wreedheid van de mens in alle mogelijke variaties zien. Daders en slachtoffers – vaak inwisselbaar – zijn in absurdistische landschappen of ongure binnenruimtes geplaatst. Ze verrichten en ondergaan gewelddadige handelingen, zonder dat duidelijk wordt waarom. Hun lichamen zijn onaf, mishandeld door de verf. De schilderijen van Van Erp zitten vol verwijzingen naar schilderijen van andere kunstenaars, waardoor ze deel uitmaken van één groot, niet aan een persoon gebonden oeuvre. 

Aaron van Erp laat in Club Solo nieuw werk zien, naast werken uit de afgelopen vijftien jaar.

clubsolo.nl
livingstonegallery.nl

Het is mijn feestje en ik huil als ik dat wil, 2020 museumbijdrage M HKA

François Curlet,

Chanter l'enfer (To Sing Hell)François Curlet, Chanter l'enfer (To Sing Hell), installatie

In 2010 bezocht François Curlet het zopas door de politie voor verkoop vrijgegeven huis van dominee Andras Pandy in Brussel, een 'psychologische Bermudadriehoek’ waar deze seriemoordenaar zes mensen vermoordde en hun lichamen nadien in zuur oploste. De kunstenaar kwam terug van zijn gruwelreis met een aantal relikwieën, van het gordijntje dat voor het raampje van de voordeur hing tot onderdelen van een rare balustrade die ergens in de hoogte was blijven hangen: voorwerpen die nog steeds de sluier van die dramatische gebeurtenissen in zich dragen. Curlet plaatste ze in een nieuwe werkelijkheid, waarmee hij de kijker laat nadenken over de inherente kracht van dingen en hoe die het kwaad kunnen overdragen.

muhka.be

  

 

 ENGLISH
SOLO 29

Aaron van Erp

16 May - 27 June

The drawings and paintings made by Aaron van Erp (Veghel, 1978) resemble disconnected scenes from a story that will never finish. Van Erp shows the cruelty of mankind in all its variations. Perpetrators and victims – whose roles are often interchangeable – are positioned in absurdist landscapes or forbidding interiors. They perform and undergo acts of violence, although it never becomes clear why. Their bodies are unfinished, as if maimed by the paint. With his frequent references to the works of other artists, Van Erp’s paintings make up an overarching oeuvre that’s not restricted to one individual. 

Aaron van Erp will be exhibiting new work at Club Solo, alongside pieces from the past fifteen years.

clubsolo.nl
livingstonegallery.nl

 museum contribution M HKA

François Curlet,

Chanter l'enfer (To Sing Hell)

In 2010, François Curlet visited the house of church minister András Pándy in Brussels, which had then recently been cleared for sale by the police. In this “psychological Bermuda triangle”, the clergyman-turned-serial-killer murdered six people, whose bodies he dissolved in acid. The artist returned from his excursion of horrors carrying a number of relics, from the little curtain hanging over the front door window to parts of a strange parapet that had been suspended high up: objects that still wore the veil of those dramatic events. Curlet placed them in a new reality, allowing the viewer to contemplate the inherent force of things and their ability to convey evil.

muhka.be