News Trending

Jan Wattjes in Koornmarktspoort - Stedelijk Museum Kampen

Stedelijk Museum Kampen presents The Living Painter, a solo exhibition of Jan Wattjes at the Koornmarktspoort in Kampen. On view will be paintings, installations and video's. On view from 31 January until 28 March 2015. See also Stedelijk Museum Kampen.

Press Release (Dutch only)

In het werk van Jan Wattjes (Den Haag - 1981) staat de kunstenaar centraal. Het romantische beeld van de kunstschilder komt niet altijd overeen met het daadwerkelijke beeld in zijn studio. Wat moet een kunstenaar doen? Welke boeken moet hij lezen? Hoe voedt hij zich om tot een beeld te komen? Deze vragen houden Wattjes bezig. 'De eindeloze herhaling van het alledaagse: opstaan, rondzwerven en naar mijn studio gaan, voor me uit kijken en weer naar huis gaan. Een lege studio huisvest de werken die nog moeten ontstaan. Ik schilder en hier gaat mijn werk over', vertelt Wattjes.

Jan Den Dulk veranderde zijn naam in 2007 in Jan Wattjes (de naam van zijn vader), waarmee hij zichzelf als schilder de vrijheid gaf iedere identiteit aan te kunnen nemen die hij wenste. Zoals de Franse dichter Arthur Rimbaud eens stelde 'Je est un autre' (ik is een ander), zo bevestigt voor Jan Wattjes deze stelling de zoektocht naar de identiteit en het bestaansrecht van de hedendaagse schilderkunst.
Wattjes eert in zijn werk o.a. zijn voorvaders, leermeesters en een ieder die belangrijk is geweest in zijn ontwikkeling als kunstenaar. Hij beperkt zich niet alleen tot het platte vlak, maar zoekt ook de grens op met het driedimensionale door het maken van installaties en door de vorm van presentatie van zijn werk. De presentatie moet hetzelfde speelse karakter hebben als de setting van zijn studio. De studio op zich, als werkplaats en als centrum van het universum van de schilder, neemt in zijn werk een belangrijke plaats in. De specifieke functie van het atelier voor een kunstenaar heeft Jan Wattjes al van jongs af aan kunnen ervaren in het atelier van zijn vader. Zijn 'Inheritance'-werken en de portretten van zijn 'Artistic Family' getuigen van het historisch besef van de kunstenaar, die zich realiseert dat hij deel uitmaakt van een lange traditie en daar probeert een haast filosofisch antwoord op te geven.

Het gaat het Wattjes niet alleen om het schilderen zelf. Hoewel hij zich soms bezighoudt met een ander medium zoals video, is dat slechts een toevluchtsoord om vanuit een ander perspectief de schilderijen te kunnen bekijken en los te komen van het tweedimensionale beeld. Zijn kleine schilderijen zijn vaak vluchtige ideeën, aanzetten om grip te krijgen op zijn eigen gedachten. De daad van het schilderen is voor hem belangrijk om belangeloos een beeld te creëren zonder een doordacht of conceptueel plan.
De formaten van het werk variëren van heel groot tot heel klein. Het handschrift is krachtig en de werken zijn plastisch geschilderd. De directe eenvoud doet soms denken aan Edvard Munch en soms aan de impressionisten. Het ontroert en fascineert.
Jan Wattjes studeerde van 2004 tot 2008 aan de Koninklijke Academie voor schilderkunst in Den Haag en van 2008 tot 2010 aan het Frank Mohr Instituut aan de Minerva Academie in Groningen. Wattjes kreeg in 2010 de Buning Brongers prijs.

31 januari t/m 28 maart 2015