News Trending

Contact

About

International contemporary art - young art in context

Livingstone gallery was established in 1991 and focuses on contemporary painting, drawing and sculpture of international significance. Exhibitions included James Brown, Jannis Kounellis, Sol LeWitt, Arnulf Rainer and the last exhibition of Robert Rauschenberg.

An important priority is the discovery and advancement of young artists such as Raquel Maulwurf (E/NL), Ruri Matsumoto (J/D), Roger Wardin (D), Aaron van Erp (NL/PY), Jan Wattjes (NL) Pius Fox (D) and Harry Markusse (NL)

The gallery always works closely together with its artists for exhibitions and has published a large number of books, catalogs and special editions. Over the years the gallery was represented at many international art fairs, including Art Basel, Arco Madrid, Art Cologne, Art on Paper Brussels, PULSE Miami, VOLTA Basel and VOLTA New York. In the Netherlands the gallery has been present at Art Fairs in Amsterdam and Rotterdam since the beginning.

Livingstone gallery is a member of the Dutch Gallery Association (NGA).
We are a participant in the Kunstkoop program of the Mondriaan Fund.

With over 30 years of experience Livingstone gallery continues to confront the new with the established, searching continuity and the experiment.

 

Anna Paulownastraat 70-B
2518 BH The Hague
The Netherlands

phone: 0031 (0)70 3609428
email: livingstone@livingstonegallery.nl

Opening hours:

Wed/Sat 12:00-17:00 
and every last Sunday of the month

The gallery is also open by appointment
Livingstone Projects Berlin is open by appointment only
Facebook 


Livingstone Gallery
 complies with the Gallery Fair Practice Code

De code

 

  1. De betrokken galerie legt de relatie tussen galerie en kunstenaar schriftelijk vast, inclusief afspraken over de duur van de overeenkomst, prijzen en eventuele kortingen. Andere mogelijke onderwerpen om in dit document vast te leggen zijn: monitoring en evaluatie van de afspraken, streefdoelen van beide partijen (bijvoorbeeld wat betreft zichtbaarheid in het buitenland), de relatie met een tweede galerie, afspraken over het verrekenen van mogelijke kortingen, over opdrachten van derden, of de verrekening van andere kosten zoals transport, fotografie, verzekeringen of opbouw van een tentoonstelling. Voor modelcontracten zie de NGA-website.
  2. De kunstenaar blijft eigenaar van diens werk tot het moment van volledige betaling aan de galerie, met uitzondering van secundaire handel. Dit geldt ook in geval van faillissement en/of beslaglegging van de galerie.
  3. De galerie zal de kunstenaar binnen 60 dagen na verkoop van diens werk het volledige kunstenaarsdeel van de met de klant overeengekomen verkoopprijs uitbetalen, voorzien van de naam en adresgegevens van de koper, en een kopie van de factuur.
  4. Onverkochte kunstwerken in het beheer van de galerie dienen te allen tijde en binnen een maand aan de kunstenaar te worden geretourneerd indien deze daarom vraagt.
  5. De verhouding van galeries onderling mag er een zijn van competitie en concurrentie, maar dient in alle opzichten loyaal aan de belangen van de betrokken kunstenaar te zijn, in het geval dat verschillende galeries eenzelfde kunstenaar vertegenwoordigen. In het geval dat een galerie exclusief met een kunstenaar werkt, derhalve als ‘moedergalerie’ voor deze kunstenaar fungeert, en een andere galerie wil met deze kunstenaar een tentoonstelling organiseren, dan dienen de betrokken partijen schriftelijke afspraken te maken over de condities waaronder een tentoonstelling kan plaatsvinden (zie bijlage voor een NGA voorbeeldcontract).
  6. De galerie wordt geacht deskundig en vakbekwaam te zijn en deze deskundigheid en vakbekwaamheid te onderhouden.
  7. De galerie staat in voor de echtheid van het werk dat zij verkoopt.* In het geval dat vast komt te staan dat een werk naar het oordeel van een erkende onafhankelijke partij onecht is, zal de galeriehouder het werk terugnemen en het bedrag dat de klant hiervoor betaald heeft restitueren.
  8. Een galerie vermeldt op de website de doelstellingen, het programma, de werkwijze en het kunstenaarsbestand van die galerie.
  9. Een galerie wordt geacht in haar handelen de Fair Practice code (fairpracticecode.nl) te volgen, die onder meer een waarborg biedt tegen grensoverschrijdend gedrag binnen de galerie of daarbuiten.

 

 * Bij de Nederlandse Galerie Associatie kunnen desgewenst echtheidscertificaten worden verkregen